Runner Information

Bib15 - Charles MacNulty
Status: Started
Auburn, CA 48 M Total Time: 22:18:05 Full Race

Comments

Photos

Aid Station Records

Bib15 - Charles MacNulty
AS 1:LOP to 1:LOP - Bib15
8:03:39 am 9/23/2022
8:03:39 am 9/23/2022
0.00
Seq:4

AS 2:LEH to 2:LEH - Bib15
9:21:00 am 9/23/2022
9:23:10 am 9/23/2022
2.17 Minutes
Seq:4

AS 3:URH to 3:URH - Bib15
10:59:10 am 9/23/2022
11:00:07 am 9/23/2022
57.00 Seconds
Seq:4

AS 4:RHF to 4:RHF - Bib15
12:22:40 pm 9/23/2022
12:26:50 pm 9/23/2022
4.17 Minutes
Seq:4

AS 5:TEF to 5:TEF - Bib15
1:50:17 pm 9/23/2022
1:51:33 pm 9/23/2022
1.27 Minutes
Seq:4

AS 6:TOG to 6:TOG - Bib15
3:26:53 pm 9/23/2022
3:30:55 pm 9/23/2022
4.03 Minutes
Seq:4

AS 7:FRB to 7:FRB - Bib15
5:31:01 pm 9/23/2022
5:40:19 pm 9/23/2022
9.30 Minutes
Seq:4

AS 8:LOR to 8:LOR - Bib15
7:38:04 pm 9/23/2022
7:38:56 pm 9/23/2022
52.00 Seconds
Seq:4

AS 9:BEM to 9:BEM - Bib15
9:21:40 pm 9/23/2022
9:25:42 pm 9/23/2022
4.03 Minutes
Seq:5

AS 10:GIB to 10:GIB - Bib15
10:48:47 pm 9/23/2022
10:50:46 pm 9/23/2022
1.98 Minutes
Seq:5

AS 11:BCC to 11:BCC - Bib15
11:45:45 pm 9/23/2022
11:55:06 pm 9/23/2022
9.35 Minutes
Seq:6

AS 12:RAD to 12:RAD - Bib15
2:13:04 am 9/24/2022
2:21:49 am 9/24/2022
8.75 Minutes
Seq:6

Leg Length

Bib15 - Charles MacNulty
Leg 0:STA to 1:LOP - Bib15
6:00:00 am 9/23/2022
8:03:39 am 9/23/2022
2.06 Hours

Leg 1:LOP to 2:LEH - Bib15
8:03:39 am 9/23/2022
9:21:00 am 9/23/2022
1.29 Hours

Leg 2:LEH to 3:URH - Bib15
9:23:10 am 9/23/2022
10:59:10 am 9/23/2022
1.60 Hours
Forced entry of the leg record. Unknown start time.

Leg 3:URH to 4:RHF - Bib15
11:00:07 am 9/23/2022
12:22:40 pm 9/23/2022
1.38 Hours

Leg 4:RHF to 5:TEF - Bib15
12:26:50 pm 9/23/2022
1:50:17 pm 9/23/2022
1.39 Hours

Leg 5:TEF to 6:TOG - Bib15
1:51:33 pm 9/23/2022
3:26:53 pm 9/23/2022
1.59 Hours

Leg 6:TOG to 7:FRB - Bib15
3:30:55 pm 9/23/2022
5:31:01 pm 9/23/2022
2.00 Hours

Leg 7:FRB to 8:LOR - Bib15
5:40:19 pm 9/23/2022
7:38:04 pm 9/23/2022
1.96 Hours

Leg 8:LOR to 9:BEM - Bib15
7:38:56 pm 9/23/2022
9:21:40 pm 9/23/2022
1.71 Hours

Leg 9:BEM to 10:GIB - Bib15
9:25:42 pm 9/23/2022
10:48:47 pm 9/23/2022
1.38 Hours

Leg 10:GIB to 11:BCC - Bib15
10:50:46 pm 9/23/2022
11:45:45 pm 9/23/2022
54.98 Minutes

Leg 11:BCC to 12:RAD - Bib15
11:55:06 pm 9/23/2022
2:13:04 am 9/24/2022
2.30 Hours

Leg 12:RAD to 13:FIN - Bib15
2:21:49 am 9/24/2022
4:18:05 am 9/24/2022
1.94 Hours