Runner Information

Bib59 - Alexander Kelly
Status: Started
South Jordan, UT 26 M Full Race

Comments

Photos

Aid Station Records

Bib59 - Alexander Kelly
AS 1:LOP to 1:LOP - Bib59
8:15:42 am 9/23/2022
8:15:42 am 9/23/2022
0.00
Seq:15

AS 3:URH to 3:URH - Bib59
11:29:07 am 9/23/2022
11:31:01 am 9/23/2022
1.90 Minutes
Seq:14

AS 4:RHF to 4:RHF - Bib59
12:58:06 pm 9/23/2022
1:00:08 pm 9/23/2022
2.03 Minutes
Seq:12

AS 5:TEF to 5:TEF - Bib59
2:33:50 pm 9/23/2022
2:36:49 pm 9/23/2022
2.98 Minutes
Seq:12

AS 2:LEH to 2:LEH - Bib59
9:40:45 am 9/23/2022
9:44:30 am 9/23/2022
3.75 Minutes
Seq:14

AS 6:TOG to 6:TOG - Bib59
4:29:22 pm 9/23/2022
4:40:32 pm 9/23/2022
11.17 Minutes
Seq:15

AS 7:FRB to 7:FRB - Bib59
8:01:44 pm 9/23/2022
8:01:44 pm 9/23/2022
0.00
DNF Seq:105

Leg Length

Bib59 - Alexander Kelly
Leg 0:STA to 1:LOP - Bib59
6:00:00 am 9/23/2022
8:15:42 am 9/23/2022
2.26 Hours

Leg 1:LOP to 2:LEH - Bib59
8:15:42 am 9/23/2022
9:40:45 am 9/23/2022
1.42 Hours

Leg 2:LEH to 3:URH - Bib59
9:44:30 am 9/23/2022
11:29:07 am 9/23/2022
1.74 Hours
Forced entry of the leg record. Unknown start time.

Leg 3:URH to 4:RHF - Bib59
11:31:01 am 9/23/2022
12:58:06 pm 9/23/2022
1.45 Hours

Leg 4:RHF to 5:TEF - Bib59
1:00:08 pm 9/23/2022
2:33:50 pm 9/23/2022
1.56 Hours

Leg 5:TEF to 6:TOG - Bib59
2:36:49 pm 9/23/2022
4:29:22 pm 9/23/2022
1.88 Hours

Leg 6:TOG to 7:FRB - Bib59
4:40:32 pm 9/23/2022
8:01:44 pm 9/23/2022
3.35 Hours